Post of the day

Bảo vệ trẻ em là ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô...

Bảo vệ trẻ em là ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô WHĐ (08.02.2015) – Hôm thứ Sáu 06-02-2015 Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã khai mạc cuộc họp toàn thể đầu tiên từ khi được thành lập vào tháng Ba 2014. Uỷ ban gồm 17 thành viên…

Latest Posts

RSS

Bảo vệ trẻ em là ưu tiên hàng đầu c...

Bảo vệ trẻ em là ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô WHĐ (08.02.2015) – Hôm thứ Sáu 06-02-20...

MỘT LÚC NÀO ĐÓ… GIAO THỪA            (TẾT NGUYÊN ĐÁN “ẤT MÙI” – 2015)   * ĐÓN GIAO THỪA – KHÉP CON TIM LẠI XUA MA QUỶ * ... MỘT LÚC NÀO ĐÓ… GIAO THỪA